Pablo Software Solutions
Spiritualitet
J e s u  S e l s k a b

kontakt
® Jesu Selskab i Danmark
H. Ignatius de Loyola 1491-1556

Født i byen Loyola, Baskenland ca.1491
Saret ved byen Pamplona i 1521
Rekonvalescens og vision i Manresa
Begyndelse pa de åndelige øvelser
Studier i Alcala, Salamanca og Paris fra 1524 – 1535
1534 løfteaflæggelse på Montmartre, Paris
1541 første general af Selskab Jesu
Arbejde med konstitutionerne
1556 Ignatius dør i Rom
1622 helligkåret

Menneskets mål

Grundsandhed og grundlag

Mennesket er skabt for at lovprise Gud, vor Herre, vise Ham
ærefrygt og tjene Ham og derved frelse sin sjæl. De andre ting pa denne
jord er skabt for menneskets skyld, for at de ma hjælpe dette til at strabe
frem mod det mål, for hvilket det er skabt. Heraf følger, at mennesket bor bruge
de skabte ting i den udstrækning, hvori de hjælper det frem mod dets mål - og bør gøre sig fri af dem i den udstrækning,hvori de er en hindring for at na målet.Det er derfor nødvendig, at vi i alt, hvad der er overladt til vore frie vilje, og som ikke er os forbudt, gør os sindsligevægtige og indifferente overfor de skabte ting sa at vi fra vor side ikke foretrækker sundhed frem for sygdom, rigdom frem for fattigdom, are frem for vanare, et langt liv frem for et kort (osv. hvad de andre ting angår) men udelukkende ønsker og vælger det, som bedst hjalper os frem mod det mål, vi er skabt for.

H. Ignatius de Loyola, Andelige øvelser nr. 23

webmaster

Jesuitterordenens karisma bygger på den ignatianske spiritualitet. Jesuitterne beskriver sig selv som svage og synlige mennesker, som vil dele frelsens og forsoningens gave, de selv har modtaget, med andre. Et formål af vores arbejde er at ’hjælpe sjæle’ med at finde sig til rette på sporet mod Vorherre. For Ignatius viste Gud sig som virkende i verden. En Gud, som gennem denne verden vil frelse sit folk. Derfor indbyder Ignatius sine medbrødre til at ’søge og finde Gud i alle ting’. Ikke kun i kirken, bøn og den åndelige virkelighed. Et andet vigtigt nøgleord i det ignatianske karisma er ordet ’magis’. Oversat fra latin betyder det ’mere’ og i vores kontekst betyder det, at både på deres personlige vej til Gud og i deres apostolat skal jesuitterne altid gøre sig mere og mere umage for at komme tættere på Vorherre som er vort mål. Jesuitterordenen har altid været tæt tilknyttet paven og hans embede. Bortset fra tre almindelige klosterløfter aflægger Jesuitterne også et særlig lydighedsløfte til paven. Af paven blev de sent til forskellige verdensdele som Kina eller Afrika. Det var paven, som lige fra begyndelsen har ønsket, at Jesuitterordenen tager sig af uddannelsesarbejde og overtager det pavelige universitet i Rom. Denne forbindelse med paven og gennem ham også med den lokale kirke finder sit udtryk i Ignatius’ ’Åndelige Øvelser’, hvor han skriver om ’sentire cum Ecclesia’ – at føle med Kirken.

J e s u i t e r r e t r a e t e c e n t er  i  E u r o p a 
w w w . p r a y - a s - y o u - g o . o r g