Pablo Software Solutions
Jesuit links
J e s u  S e l s k a b  i  v e r d e n

webmaster
kontakt
® Jesu Selskab i Danmark
Jesu Selskab i verden
Jesu Selskab i Europa
Vatikan Radio
Jesuit Refugee Service
Jesuit Media Initatives (Irsk)
Jesuitterskoler
Jesuitiske Universiteter i USA

Allerede fra ordenens begyndelse har Jesuitternes apostolat dækket mange forskellige områder. De største af dem er åndelige øvelser, skriftemål og vejledning, missioner, dannelse og forskning, og socialt arbejde. Åndelige øvelser har deres begyndelse i selve Ignatius, som har skrevet bogen og vejledt mange gennem retræternes virkelighed. I dag er mange jesuitter engagerede i retrætearbejde. I Jesu Selskabs retrætehuse kan man gå igennem fire dele af Ignatius’ åndelige øvelser, deltage i meditationskurser og andre foretagender, hvis formål er at udvikle bevidsthed om Guds virkning i ens liv.

Jesuiterordenen er en missionsorden. Derfor begyndte Jesuitterne at rejse over hele verden lige fra selskabets stiftelse. I dag arbejder vi på alle fem kontinenter og mange tidlige jesuittermissionsområder som Indien eller Sydamerika er nu blomstrende lokale kirker, hvor Jesu Selskab stadigvæk spiller en vigtig rolle.

En vigtig del af Jesuitternes arbejde er dannelse. I dag driver Jesu Selskab 177 universiteter og 356 andre læreanstalter med over 1.8 millioner elever og studerende.