Pablo Software Solutions
Spiritualitet
J e s u  S e l s k a b

kontakt
t i l b a g e
® Jesu Selskab i Danmark
H. Ignatius de Loyola 1491-1556

Fodt i byen Loyola, Baskenland ca.1491
Saret ved byen Pamplona i 1521
Rekonvalescens og vision i Manresa
Begyndelse pa de andelige ovelser
Studier i Alcala, Salamanca og Paris fra 1524 1535
1534 lofteaflaggelse pa Montmartre, Paris
1541 forste general af Selskab Jesu
Arbejde med konstitutionerne
1556 Ignatius dor i Rom
1622 helligkaret

De Andelige Ovelser

I disse giver Ignatius vejledning om hvordan

man kan udforske sin samvittighed
man kan meditere eller bede
man kan forberede sin sjal
man kan tilstrabe at fjerne
uordnede tilbojeligheder
man kan soge Guds vilje

Menneskets mål

Grundsandhed og grundlag

Mennesket er skabt for at lovprise Gud, vor Herre, vise Ham arefrygt og tjene Ham og derved frelse sin sjal. De andre ting pa denne jord er skabt for menneskets skyld, for at de ma hjalpe dette til at strabe frem mod det mal, for hvilket det er skabt. Heraf folger, at mennesket bor bruge de skabte ting i den udstrakning, hvori de hjalper det frem mod dets mal - og bor gore sig fri af dem i den udstrakning, hvori de er en hindring for at na malet.
Det er derfor nodvendig, at vi i alt, hvad der er overladt til vor frie vilje, og som ikke er os forbudt, gor os sindsligevagtige og indifferente overfor de skabte ting sa at vi fra vor side ikke foretrakker sundhed frem for sygdom, rigdom frem for fattigdom, are frem for vanare, et langt liv frem for et kort (osv. hvad de andre ting angar) men udelukkende onsker og valger det, som bedst hjalper os frem mod det mal, vi er skabt for.

H. Ignatius de Loyola, Andelige ovelser nr. 23
Jesuiterretraetecenter i Europa (pa fransk, engelsk, tysk, spansk, polsk, tjekisk )
webmaster